Sviken av offentlig vård

Förra året blev vändningen i mitt mående sen 2010 då en hjärnskakning utlöste mitt livs längsta och svartaste depression. Insåg på ett smärtsamt sätt för ett år sedan att offentlig vård inte kunde hjälpa mig tillfriskna och att jag skulle dö om jag fortsatte söka hjälp via psykiatrin. Samtidigt hjälpte kliniken Wonsa mig att finna en terapimetod som hör till kategorin "bottom up therapy" och jag kunde börja den inre konfliktfyllda resan i att härbärgera svåra upplevelser och gå vidare stärkt.

Wonsa tog jag mig till på egen hand när den offentliga vården ansåg mig vara i för dåligt skick att ta emot terapi enligt personal på Fittja traumacenter. Wonsa gav mig hopp och erbjöd dessutom en terapi som fokuserar på uppevelser i kroppen istället för samtal och det var just den metoden jag behövde för att starta min läkningsprocess. 

Nu motarbetar politikerna Wonsas verksamhet samtidigt som den offentliga vården inte har några alternativ att ge mig. Som följd av politikernas motstånd måste Wonsa minska sin verksamhet och jag därför får enbart tre sessioner till. Sen kostar sessionerna 900 kr per behandling. Trots att Wonsa inte kan ta emot alla som söker till dem får de alltså inte stöd av det offentliga samtidigt som de inte har alternativ att ge svårt traumatiserade personer som jag är exempel på.

Låt de traumainformerade proffsen få större valfrihet i att avgöra vilka terapier som hjälper. Låt det även gälla de metoder som idag inte har evidens i Sverige men har det i USA för metoder som Somatic Experience. Och framförallt, låt den hjälpsökande avgöra vilka metoder som hjälper och var den hjälpen ges bäst.

Politiker har skapat tidsbestämda psykiatribehandlingar. Mitt mående blir inte bättre av det. Politiker har missat gruppen av individer som har flera diagnoser där jag ingår med både somatiska och psykiatriska besvär - utan att ha en samordnande läkare för en trygg bas som kan koordinera och samtala om vilka vägar som är bäst för tillfrisknande (och inte bara dämpa symtom genom mediciner). Politiker måste dessutom tillsammans besluta om att sluta dela upp psyke och soma för de hör ihop. Gör om! När jag mått som sämst har jag inte kunnat koordinera vårdinsatser och då har heller inget hänt med mitt mående till det bättre.

Politiker måste också kunna gynna preventiv vård och forma den i de offentliga ramar vården har fått. Tack vare en privatläkare inom funktionsmedicin har jag lärt mig sedan ett halvår att använda maten som medicin och fått en individuell plan för tillfrisknande vilket lett till att min snart decennielånga, värsta och terapiresistenta depression är borta. Vad tror ni min decennielånga sjukfrånvaro har kostat det offentliga i jämförelse med det senaste årets kostnad som jag delvis stått för?

Tänk om, intregrera psykiatri och preventiv vård i all behandling om så behövs så folk snabbare kommer på fötter och kan börja jobba och göra rätt för sig! Idag har jag flera gånger blivit utan behandling för olika vårdenheter anser att andra först ska lösa något. 

   

11 jan 2019

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)