Ingen ska behöva ta skit för att hen är skör!

Paralellt som jag just insett att jag blir sämre i slutenvården och till varje pris ska undvika den så har Wonsa upprop för alla de som utsatts för övergrepp och behöver professionell vård och NSPH som medverkar i att förbättra arbetet med brukarperspektivet i ett nationellt samarbete mellan flera regioner. 

Jag hoppas med hela mitt hjärta att fler inte blir så illa bemötta av vården som jag upplever slutenvården och att fler får bättre vård. 

Läs mer om Wonsas arbete kring övergrepp på http://www.wonsa.se/sv/  

Läs mer om regeringens och SKL:s initiativ där brukarrörelsen är en viktig del i arbetet: http://www.nsph.se/2017/09/28/brukarperspektivet-viktigt-nar-regionala-resurscentrum-vaxer-fram/ 

9 dec 2017

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)