Effektivisera vården kring dem med depression och utmattning- för bättre folkhälsa och minskade sjukkostnader

Som patient med utmattningssyndrom anser jag att den svenska skattefinansierade sjukvården är ineffektiv. Det första felet uppstår när en patient besöker en läkare och får frågan hur läkaren kan hjälpa till. Som jag erfarit syftar frågan till vilken sorts medicin som önskas för att minska symtom. Den hjälpen är enbart kortsiktig. Som patient vill jag eliminera symtomen för att bli frisk och på sikt inte ha behov av medicinering.
Den skattefinansierade vården bör orienteras till att också ha en själslig aspekt för äkta eller permanent läkning. Först då kan utmattningssyndrom som allt fler drabbas av minska i antal sjukvårdsdagar och förkortat lidande.  Vården räcker bara till för dem som svarar på medicin och de som förblir medicinerade. För dem som medicineras felaktigt återstoden av sina liv, blir kostsamt både för stat och enskild liksom att lidandet fortsätter.

När frågan om medicinering är avklarad under ett möte med läkare avslutas också ofta samtalet. Undantaget för effektiv sjukvård är möten med sjukvårdande personal som har frågeställningar med själslig och antroposofisk orientering. En patient som blir symtomfri efter medicinering har också fått en själslig orientering. Patienten har funnit sätt att uttrycka sitt sanna jag och sätt att återfå energi. Själslig orientering är ingenting konstigare än att patienten får lära sig att meditera, vara ute i naturen eller aktivera sig på sätt som inte belastar den redan sönderstressade hjärnan. Idag kan många bli hjälpta av en sjukgymnast med psykosomatisk inriktning, eller en terapeut. Många patienter vet inte hur de kan gå tillväga eftersom de inte vet vilka frågor de ska ställa sig själva och därför är det så viktigt att helhetsperspektivet i läkarsamtalet blir skattefinansierat så det når alla. Alla erbjuds inte heller en terapeut vilket också är beklagligt då de kan göra så mycket nytta.
Vad jag och många med mig erfarit av utmattning är att när ingenting hjälper för att återfå energi och uthållighet och några av oss får verkningslös antidepressiv medicin  uppstår en period av vaacum då ingenting tycks fungera och då är det lätt att förlora hoppet om tillfrisknande. Personligen var jag i detta vaacum under åtminstone åtta år av mitt liv.

Det andra felet i den konventionella vården är att systemet tycks vara ogynnsamt för läkare eftersom så många öppenvårdsmottagningar och avdelningar tycks ha svårt att behålla sina läkare. Efter att ha mött minst femton läkare under en treårsperiod inser jag att mitt tillfrisknande hade gått mycket fortare och samhällskostnaden mindre om jag hade haft chansen att ha samma läkare som kunnat sätta sig in i helheten - patientens historia - och inte bara rycka in vid akuta behov. Den läkaren hade också förstått att ett resultat av ett depressionstest som MADR-S inte är tillämplig på en person vars besvär har varit konstanta sedan barnsben och istället satsat på annan behandling än antidepressiv medicinering. Depressionen är kanske ingen depression utan ett utmattningssyndrom.

Det tredje felet eller snarare problemet, är att utmattningstillstånd inte har kunnat skiljas åt från depression förrän nyligen där forskaren Marie Åsberg m fl leder arbetet. Om ett tillstånd som diagnosticeras som depression är det mer sannolikt att besvären kan behandlas med antidepressiv medicin och att patienten kan så småningom återgå till sitt arbete. Om besvären däremot härrör ur ett utmattningstillstånd är medicinering inte lika självklar och rehabilitering behöver ses över vad gäller sysselsättningens utformning. Känsligheten kvarstår många år efter utmattningssyndromet blivit känt och behandlats.

https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/tidningen/2012/Nr-11-2012-11/Utmattningssyndromkan-pavisas-med-prov/ 

9 okt 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)