Fountain House - min väg tillbaka (Den bästa vägen till lönearbete?)

Jag tycker synd om de människor som har psykisk ohälsa och inte blir erbjudna den fantastiska hjälp Fountain House erbjuder, via sina hemkommuner. På ett bananskal besökte jag Fountain House Stockholm och fick en plats - utan stöd från min hemkommun Botkyrka. Idag måste den som vill gå till Fountain House ansöka om en insats via socialpsykiatrin men jag hade turen att slippa detta. Man kan säga att jag fick göra ett eget val istället för att underordna mig en omfattande och energikrävande utredning och anpassa mig till den vård hemkommunen erbjuder. 

Först fyra år efter jag blev heltidssjukskriven kunde jag bryta min sociala isolering. Tack vare en informationsbroschyr om Fountain House på en vårdavdelning fick jag möjligheten att lämna min lägenhet och vara bland andra människor med liknande bakgrund som jag.  Trots att jag inte hade någon kontakt med min arbetsgivare under den perioden och var socialt isolerad hade ingen föreslagit sysselsättning utifrån de förutsättningar jag hade. Själv kom jag aldrig på tanken att leta eftersom jag inte visste att verksamheten existerade. 

Fountain House är inte bara en plats att träffa människor på utan också det ställe jag kunde bryta stigmat att vara psykiskt sjuk. Länge skämdes jag för att jag var sjuk och att jag inte blev frisk för att jag hade fel attityd och inte skötte mig tillräckligt bra. Jag betraktade mig som inkompetent och hela min identitet fylldes av att jag var sjuk.Sakta insåg jag att jag hade kompetens att utföra en hel del arbetsuppgifter på kontor och i kök - trots kraftig depression och utmattning. Dit kunde jag ta mig även de dagar jag normalt skulle ha stannat kvar i sängen på grund av energibrist och förlorad tro på framtiden på alla plan.  Ingen dömer, alla hälsar på alla och dagsformen fick bestämma vad jag ville göra. 

Sakta orkade jag allt mer. Bara att bli igenkänd av någon, få småprata om ditten och datten och äta lunch tillsammans fick mig att besöka Fountain House flera gånger per vecka. Så småningom började jag delta i sociala aktiviteter efter att arbetsdagen var över och kunde på så sätt ta upp gamla intressen som att sjunga, odla växter, promenera och skriva. Intressen som under de första fyra åren inte kändes meningsfulla. Med dessa människor behöver jag bara vara mig själv och förstod så småningom att jag har ett värde som människa och inte bara en individ som ska prestera väl i samhället på olika sätt. Både medlemmarna och handledarna fick mig att inse mitt värde. 

Med Fountain House som bas i min vardag, en kompetent läkare och psykolog tillsammans med arbetsträning är jag på god väg tillbaka till ett fungerande arbetsliv och tro om en ljusare framtid. Idag är jag tacksam för att ha ett liv och för den hjälp jag fått. 

 

 

Från Fountain House Stockholms hemsida (http://www.fountainhouse.se/vilka-ar-vi/): 

¨På Fountain House fokuserar vi på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap. Arbetet i klubbhuset bygger på frivillighet, vilket betyder att medlemmar tillsammans planerar och utformar uppgifterna i klubbhuset.
Här finns anställda handledare, men antalet är så lågt att medlemmarnas aktiva deltagande är en förutsättning för arbetets genomförande. Det krävs inga förkunskaper, som medlem kan du genomföra uppgifter baserat på dagsform, ett nytt intresse eller tidigare kunskap. Vi jobbar sida vid sida i huset, vilket innebär att du inte kommer sitta själv med en uppgift om du inte väljer det själv. Vi jobbar tillsammans och lär av varandra. Genom att jobba sida vid sida lär vi känna varandra. Social gemenskap är en viktig del i verksamheten. 
 
Fountain House grundades i New York år 1948 av patienter från det stora mentalsjukhuset Rockland State Hospital. 
De fann det svårt att klara sig på egen hand efter utskrivning och kände ett behov av att tillsammans hjälpa och stödja varandra.

Patienterna ville skapa ett alternativ som utgick från varje människas förmåga, frihet och rätt till egna beslut. De ville också genom en meningsfull arbetsinriktad dag skapa förutsättningar för att kunna återerövra den egna självkänslan. 
De ville bryta med vårdens traditionella fokusering på sjukdomsbilden, med erfarenheter därifrån som ensamhet, isolering och stigmatisering. De ville i stället betona förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap. Därigenom framhävs det friska hos människor och individens produktiva förmåga. Självförtroendet växer.
Fountain House organiserades som ett klubbhus och genom medlemskap garanterades varje individs demokratiska rättigheter i klubbhusets verksamhet.¨

16 maj 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)