Stå på dig i vården - du är inte ensam!

Väldigt nyligen har det gått upp för mig att det finns nationella brukarrörelser för förbättrad vård och jag är tacksam. Tacksam för att det det jag upplever i vården delas av andra. Det finns nu hopp när flera arbetar tillsammans för att göra sina röster hörda. Det finns en hel del att göra så vi behöver vara flera.

I NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) finns numera en grupp för att stärka föreningars röster för bland annat gemensamma handlingsplaner för att kunna påverka i kommuner, landsting och i myndigheter. Den stora utmaningen är att ändra personalgruppers arbetssätt och perspektiv.

Fr.v. Mårten Jansson (NSPH), Lisa Wendby (Frisk & fri), Loes Vollenbroek (RSMH), Lilly Bergström (Attention), Rakel Eklund (SHEDO), Johanna Hennborg (Hjärnkoll), Fredrik Gothnier (ÅSS), Elisabet Hurtado Lundberg (Attention), Michelle Nilsson (Frisk & fri), Ulrika Sonander (Balans), Pontus Eriksson (Attention), Conny Allaskog (NSPH) och Jessica Andersson (SHEDO). Foto: Amanda Nilsson

Den andra upptäckten gjorde jag av en slump när jag nyligen surfade på nätet och den är  PatientPerspektiv som är Sveriges första förening för vårdskadade samt deras anhöriga. Gruppen vill arbeta förebyggande kring patientsäkerhet och patientsökerhetsarbete liksom förbättra villkoren för drabbade efter en vårdskada inträffat. 

De vill bland annat verka för att:

  • uppdatera den föråldrade patientskadelagen från 70-talet för bättre ersättningar, att patienten ska slippa ta kostnader för eftervården som följd av vårdskadan
  • verka för ett ansvarsutkrävande som saknas och är ett systemfel liksom att enskild personal ska utkrävas ansvar som upprepade gånger gör missar eller bemöter patienter olämpligt
  • införa en kommission liknande den som finns inom flygbranschen för en oberoende, extern instans som utreder vårdskador
  • verka för lämplighetstester för professionella vid anställning och intagning till utbildningar
  • att verka för en kontrollinstans – som tar vid efter IVO:s utdelade kritik och kontrollerar att vårdgivaren verkligen utför de förbättringar som utlovats
  • verka för patientombud som inte agerar som mellanhand till vården och patienten och istället kan agera och utdela kritik. Det behövs ett mer aktivt ombud som automatiskt kontaktar en patient och/eller dess anhöriga direkt då vårdskada uppstått.

http://www.nsph.se/2018/03/09/har-samlas-framtidens-brukarrorelse/

www.patientperspektiv.org

25 mar 2018

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)