Äntligen, en första förbandslåda för mental ohälsa

Det är på tiden att vi värnar om varandra bättre för att förebygga mental ohälsa. Alla har den någon gång i livet och därför skulle det väl vara så mycket bättre om vi kunde lära oss mer för att hjälpa oss själva och andra. Ett sätt att lära sig mer är att ta del av projektgruppen Hjärnkolls inititativ som ska testas och utvärderas.

--

¨Trots att psykisk ohälsa idag är den vanligaste sjukskrivningsorsakenfinns fortfarande många föreställningar och stor okunskap. Nu har världens första förbandslåda för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa i arbetslivet utvecklats. Kampanjen Hjärnkoll, som ligger bakom initiativet, hoppas att det framöver ska bli lika vanligt att agera när också själen behöver plåster.

– Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken så utgår få arbetsplatser ifrån det. Den nya förbandslådan gör det enklare att agera i början av en psykisk ohälsa, och kan förhindra en sjukskrivning, säger Rickard Bracken, projektledare på kampanjen Hjärnkoll.

Från och med idag kommer den nya förbandslådan att testas av olika företag runt om i landet. Förutom plåster och bandage innehåller lådan en självskattning för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och telefonkontakt för snabb hjälp. Tanken är att förbandslådan ska sitta på arbetsplatsens allmänna utrymmen som ändå är lite privata, som kopieringsrum och toaletter.

Idén till en psykisk förbandslåda togs fram av några studenter. Därefter har ett unikt samarbete mellan myndigheter, näringsliv, arbetsmiljöexperter och privatpersoner med egna erfarenheter av psykisk ohälsa tagit idén vidare. Med finansiering från Swedbank, Eon och Sveriges Byggindustrier har samarbetet lett fram till en färdig prototyp som nu testas. Mycket talar för att lådan kommer att användas. Tre av fyra personer har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående.

– Arbetslivet blundar ofta för psykisk ohälsa när det istället går att förändra mycket med relativt enkla lösningar. Den nya förbandslådan utgår från denna verklighet samtidigt som den också signalerar att arbetsplatsen bryr sig om och prioriterar medarbetarnas hela hälsa, säger Rickard Bracken.

Vid årsskiftet kommer den nya förbandslådan att ha testats på flera olika företag samt utvärderats. Hjärnkoll hoppas att lådan därefter kommer att bli ett självklart inslag på alla arbetsplatser.¨

Läs mer på Hjärnkolls hemsida:
http://www.mynewsdesk.com/se/hjarnkoll/

 

9 sep 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)