Bättre hälsa

Om min väg till bättre hälsa från ettrig depression, utmattning, posttraumatiskt stressyndrom och nyligen ME/CFS. Vändningen började 2018 när jag kunde släppa skammen från sexuella övergrepp, började med antinflammatorisk kost, startade dagliga rutiner efter cirkadiansk rytm och intermittent fasta 16:8 - med stöd av människor som tänkt utanför boxen eller ligger några steg före den svenska offentliga vården. Med brukarperspektivet och en akademisk bakgrund vill jag dela mina erfarenheter för att visa självhjälpens kraft och minska stigmat av psykisk ohälsa.

 

Sista inlägget

17 feb 2019

Bemötande och psykiatri kommer alltid att vara något jag berörs av, men behöver lämna för att komma vidare med min personliga utveckling. Det är enormt mycket bitterhet jag bär mot den psykiatriska vården som misslyckades att diagnosticera mig rätt de första tio åren, som bidragit till min försämring och inte har gett adekvat hjälp som leder till tillfrisknande. För att lägga mindre fokus på bitterheten och istället rikta mig mot möjligheter slutar jag skriva här.  

Nu byter jag blogg till www.livlust.bloggo.nu för att istället lägga fokus på tillfrisknande från ME/CFS och PTSD.  Livsstilsfaktorer fortsätter jag med där som autoimmun kost, pacing och kroppsinriktade insatser för nya insikter och större medvetenhet.  Där berättar jag också vad stödet från funktionsmedicinen lärt mig.  

Sviken av offentlig vård

11 jan 2019

Förra året blev vändningen i mitt mående sen 2010 då en hjärnskakning utlöste mitt livs längsta och svartaste depression. Insåg på ett smärtsamt sätt för ett år sedan att offentlig vård inte kunde hjälpa mig tillfriskna och att jag skulle dö om jag fortsatte söka hjälp via psykiatrin. Samtidigt hjälpte kliniken Wonsa mig att finna en terapimetod som hör till kategorin "bottom up therapy" och jag kunde börja den inre konfliktfyllda resan i att härbärgera svåra upplevelser och gå vidare stärkt.

Wonsa tog jag mig till på egen hand när den offentliga vården ansåg mig vara i för dåligt skick att ta emot terapi enligt personal på Fittja traumacenter. Wonsa gav mig hopp och erbjöd dessutom en terapi som fokuserar på uppevelser i kroppen istället för samtal och det var just den metoden jag behövde för att starta min läkningsprocess. 

Nu motarbetar politikerna Wonsas verksamhet samtidigt som den offentliga vården inte har några alternativ att ge mig. Som följd av politikernas motstånd måste Wonsa minska sin verksamhet och jag därför får enbart tre sessioner till. Sen kostar sessionerna 900 kr per behandling. Trots att Wonsa inte kan ta emot alla som söker till dem får de alltså inte stöd av det offentliga samtidigt som de inte har alternativ att ge svårt traumatiserade personer som jag är exempel på.

Låt de traumainformerade proffsen få större valfrihet i att avgöra vilka terapier som hjälper. Låt det även gälla de metoder som idag inte har evidens i Sverige men har det i USA för metoder som Somatic Experience. Och framförallt, låt den hjälpsökande avgöra vilka metoder som hjälper och var den hjälpen ges bäst.

Politiker har skapat tidsbestämda psykiatribehandlingar. Mitt mående blir inte bättre av det. Politiker har missat gruppen av individer som har flera diagnoser där jag ingår med både somatiska och psykiatriska besvär - utan att ha en samordnande läkare för en trygg bas som kan koordinera och samtala om vilka vägar som är bäst för tillfrisknande (och inte bara dämpa symtom genom mediciner). Politiker måste dessutom tillsammans besluta om att sluta dela upp psyke och soma för de hör ihop. Gör om! När jag mått som sämst har jag inte kunnat koordinera vårdinsatser och då har heller inget hänt med mitt mående till det bättre.

Politiker måste också kunna gynna preventiv vård och forma den i de offentliga ramar vården har fått. Tack vare en privatläkare inom funktionsmedicin har jag lärt mig sedan ett halvår att använda maten som medicin och fått en individuell plan för tillfrisknande vilket lett till att min snart decennielånga, värsta och terapiresistenta depression är borta. Vad tror ni min decennielånga sjukfrånvaro har kostat det offentliga i jämförelse med det senaste årets kostnad som jag delvis stått för?

Tänk om, intregrera psykiatri och preventiv vård i all behandling om så behövs så folk snabbare kommer på fötter och kan börja jobba och göra rätt för sig! Idag har jag flera gånger blivit utan behandling för olika vårdenheter anser att andra först ska lösa något. 

   

När hoppet släcktes

8 jan 2019

Ett år har passerat sedan mitt livs värsta upplevelse. Slutenvårdspsykiatrin vände mig ryggen på ett brutalt sätt. Två gånger inom loppet av två dygn skrevs jag ut utan förklaring, samtal eller förberedelse. Vart vänder man sig när vården inte vårdar? Jag förlorade hoppet om att bli frisk. I en månad låg jag till sängs och gick endast pliktskyldigt till öppenvårdsläkaren för att inte bli tvångsinskriven. 

Det har tagit ett år att förstå hur starkt upplevelserna fortfarande påverkar mig varje gång jag blir påmind om dem. Först för en månad sedan inser jag hur mycket stress jag påför mig när jag läser och får höra talas om andra som blir illa behandlade, vårdskadade och ignorerade - utan moralisk upprättelse. 

Jag undrar, hur många är svikna på liknande sätt vars liv har stannat upp? Tillfrisknanden som uteblivit på grund av vårdplatsen de sökte hjälp hos misslyckades. Under 2017 vårdskadades 110 000 personer i svensk vård och alla de som inte orkar eller vågar anmäla dåligt bemötande och försämring av sitt mående är ett mörkertal. Hur många liv förstörs eller försämras genom skattebetalarnas offentliga vård?

Jag hade tur. Trots att ännu en inflammatorisk process lades till med ME/CFS under 2018 har jag blivit väsentligen bättre tack vare att jag inte längre söker hjälp via den offentliga vården. Jag började äta bättre, kunde anlita en privat läkare i funktionsmedicin och blev av med min kanske livslånga, terapiresistenta depression. Jag kunde börja tänka fokuserat, planera, organisera och se framåt igen.  

Aldrig vänder jag mig till slutenvården.  Inte heller kan jag vara helt ärlig inför en läkare hur jag mår med risken att beslut tas över mitt huvud igen. Aldrig kommer jag att rekommendera någon att kontakta slutenvården. Det spelar inte längre någon roll att händelserna internutreds och ledningen ska överväga om att göra en Lex Maria-anmälan för skadan kan inte kompenseras med ord. 

Årets tack

19 dec 2018

...går till:

Anne
för ditt tålamod, gästfrihet och kärlek

Camilla
för ljuset du alltid sprider

Fountain House
för den tillåtande miljön och värmen

Gunilla
för delat naturintresse & kultur

Kim
för vägen till ljuset som du visar

Mind
för insatserna ni har som sprider hopp

Nordic Clinic, Graeme & Linus
för optimal hälsa

Patientperspektiv & Mia
för förmågan att uppmärksamma media och inspirera

Peder
för empatin när ingen annan kan och vill

RSMH, Fredrik & Anna
för chansen och att ni uppskattar det jag gör

Tiina
för din hjärtlighet och att du vill vara min vän

Tomas
för att du i bakgrunden ändå alltid är tillgänglig

UrbanOm & Macie
for instantly beeing in solution mode and spreading harmony

Wonsa & Gita
för ditt driv

Bildresultat för christmas candle

Antiinflammatorisk livsstil

22 nov 2018

Med egna erfarenheter av att tillfriskna från depression och utmattning kan sammanfattas i Maria Borelius bok "Hälsorevolutionen" och som jag tacksamt tog till mig då min övertygelse stärktes i att jag har hittat lösningen till ett meningsfullt och friskt liv.

Livets hårda skola
Läkare har ansett att jag har terapiresistent depression, konstaterat att jag inte blivit bättre med samtalsterapi och på grund av pågående traumabehandling har jag blivit avvisad från att få stöd för utmattning. Tillståndet har pågått så länge och jag har försämrats att ME/CFS ska utredas.  Ingen i vården har fått uppdraget av landstinget att samordna och prioritera insatserna för att finna huvudorsakerna och behandla dessa. Därför får jag som andra med flera diagnoser göra vad vi kan på egen hand.

Av händelser i slutenvården i november 2017 vårdskadades jag och insåg att jag aldrig igen bör söka hjälp inom slutenvårdspsykiatrin men tyvärr kan behöva när måendet är som sämst - ett dilemma både för mig och den doktor som tagit sig an mig trots att det inte ingår i hans uppdrag. Vårdskadan internutreds på de avdelningar jag vistades och leder i bästa fall till att andra patienter bemöts och vårdas för tillfrisknande men gäller inte mig pga förlorad tillit. Insikten att inte få hjälp där jag trodde tillfrisknande skulle ske har lett till en permanent misstro till så kallade professionella och om jag inte löser mina utmaningar på egen hand blir det min död.

Viljan att dö byttes ut till ett meningsfullt och friskare liv
Kan än idag inte avgöra vilken kraft som uppbådades för att hitta nya lösningar. Ätstörningsbehandlingen i mars avslutade jag när dietisten och läkaren ansåg att jag ställde frågor i anslutning till deras föreläsningar som vissa patienter fick ångest av och inte kunde hantera ens med samtal och istället skulle jag få bära bördan av vad personalen inte klarade att hantera genom att jag skulle hålla tyst. Rätten till åsikter och att få adekvata svar av professionella är som jag ser det grundläggande rättigheter och ska ske med ömsesidig respekt för att jag ska ta ställning till råden och när detta inte skedde slutade jag. En vän tog livet av sig en månad senare med samma problem som jag och kände mig lockad av att göra detsamma i sorgen och frustrationen. Ändå blev 2018 året jag kan minnas då jag i korta ögonblick kan känna hopp och kan föreställa mig en framtid. Kanske har den hittills årslånga traumaterapin på Wonsa bidragit liksom att jag hittade ett ekonomiskt hållbart boende. Kanske kan berättelsen om slutenvården som ledde till en IVO-anmälan av min syster bidragit till att jag inte längre ensam bär bördan av ett flertal händelser som tillsammans ledde till försämring. Att jag för första gången i mitt liv berättade om våldtäkten direkt i en direktsändning på Radio totalnormal lättade trycket av skam och skuld. Kombinationen av enskilda händelser som gjort att jag inser hur läkande det är att tala om mina tankar och känslor med personer som kan lyssna, vara närvarande, stå ut med berättelserna och ändå stanna kvar i mitt liv är kanske den viktigaste faktorn. Ändå vill jag påstå att det påtagliga förändringen började med en antiinflammatorisk livsstil.

Med många sömnlösa nätter har jag plöjt vetenskapliga artiklar och läst på om psykoneuroimmunologi, medicinsk yoga, traumabehandling och funktionsmedicin. Insåg att den vård jag fåttav pffentlig vård inte varit i närheten av vad jag behöver. Med en radikal kostomställning som innebär frånvaro av socker, spannmål, mjölkprodukter och djur som fötts upp på pencillin, kemikalier och spannmål, daglig träning på rätt intensitetsnivå utifrån mina förutsättningar, pacing och kosttillskott som näringsexperter rekommenderat och till sist periodisk fasta kom förbättringen. Hjärndimman är borta, känslorna styr inte längre mitt beteende på samma sätt som för ett bara ett halvår sedan, har lyckats planera och genomföra dagliga konstruktiva rutiner och tänker logiskt och metodiskt. Inga tankar stör och jag styr om jag ska handla efter en tanke eller inte. Fortfarande har jag svårt att minnas ord, förlorar kognitiva förmågor med många samtidiga intryck, liksom att sömnen visserligen är längre än förr men inte tillräcklig.

Maria berättar nyfiket om spjutspetsforskningsresultaten
Självförtroendet har stärkts enormt när läkare, näringsexperter, nutrionister och författare som sammanfattas med tillförlitliga källor i Maria Borelius för tillfrisknande, att förebygga sjukdomar och därmed kunna undvika konventionella mediciner som bara dämpar symtom. I Marias bok "Hälsorevolutionen" som publicerades i år har hon på ett tilltalande och personligt sätt presenterat sin väg till en antiinflammatorisk livsstil som fått omfattande medial uppmärksamhet internationellt. Marias bok sammanfattar egentligen allt jag har fokus på, från mat till andlig spis.

Maria berättar om sin väg till en sund livsstil via fitnessrörelsen som kom till Sverige på 90-talet via bland annat Yvonne Lin som även jag varit i kontakt med för behandling av ortorexi. Maria konstaterar att kostråd och förebyggande vård är mycket begränsad och att det är komplicerat för de flesta vad som är en sund livsstil utöver att undvika rökning, droger och ett stillasittande liv. Komplicerat för att många utger sig för att vara experter. Läkare saknar tid och utbildning för livsstilsfrågor och nutrition så att tro att den offentliga vården ska bidra med bättre folkhälsa är bara att glömma på grund av hårt ansträngd offentlig budget, obildade politiker och en läkarutbildning som inrymmer knappt en dag med nutritionslära under deras femåriga förberedelse för att läka människor.

"Det sitter hårt det här,
med vitt bröd och pasta.."

Att inlemma livsstilsfrågor i den offentliga vården som kan vara lösningen på sjukdomar som idag anses kroniska, hjärt och kärlsjukdomar, stroke, depression, ADHD och många fler kräver långsiktighet, förmåga att engagera patienterna och utbilda folk. Det menar Juscelina Tovar som är biolog och medarbetare på Lunds universitet för näringslära på Centrum för livsmedelsforskning i Marias bok. En avdelning med oproportionerligt alldeles för små resurser med tanke på vilka enorma besparingar den offentliga vården skulle göra på sikt om folkhälsan förbättrades och sätta stopp för den tysta pandemin av sjukdomar som vården behandlar på ett verkningslöst sätt med patienter som blir allt fler och allt sjukare.

Maria har kommit till slutsatsen att när hon håller sig till antinflammatorisk kost så är det flera hälsotillstånd förbättras på ett synbart sätt som med till exempel huden med ökad lyster och spänst. Min egen erfarenhet är att sår som inte vill läka helt har försvunnit och åldersfläckar blivit ljusare liksom att så kallade åldersfläckar i ögonen har försvunnit. Kramper i benen som jag lärt mig leva med i åratal och kallas "restless legs" har upphört.

Maria beskriver om fördelarna med antiinflammatorisk kost och hänvisar till vetenskapligt arbete världen över, som internationell forskning vilka faktorer som påverkar långt och rikt liv - i områden som refereras till blå zoner. Gemensamt i dessa blå zoner är att de äter polyfenolrik kost, rör sig dagligen, äter nötter, vegetarisk mat med enbart proteiner i kött som komplement, dricker sällan alkohol och har ett livsmål - som att hitta skäl att gå upp ytterligare en dag som i i Okinawa uttrycks med:

"I-ki-gai"

Personer i de blå zonerna är dessutom sociala och empatiska, de lever i sammanhang av andra där de stöttar varandra och har god regelbunden återhämtning. Det forskare även kommit fram till är också att dessa personer lever bättre för att de går regelbundet till till exempel en kyrka oavsett religion eller grad av religiositet. En god hälsa påverkas också av vördnad för något, en djup respekt och förundran. Aspekter av stillhet, acceptans och tacksam som inte minst utövas i flera former av yoga. En lika viktig aspekt av god hälsa är självrespekt eller självmedkänsla som den benäms i buddistiska sammanhang för ur den kan även andra uppskattas oavsett om det är en partner, vän, släkting, neutral person eller rentav någon som väcker starka känslor som vissa skulle kalla en fiende eller motståndare. Här refererar Maria till forskaren och psykologen Jennifer Stellar på universitetet i Toronto genom biologiska markörer. Jennifer menar att inflammation påverkas av kärlek, glädje, stolthet och trygghet.  

Kaffepengar tilldelas ur den offentliga budgeten till förebyggande råd för en antiinflammatorisk livsstil.
Varför fortsätter politiker att blunda för dessa frågor och inte göra gemensam sak över partigränserna för att vårdpersonal ska slippa arbeta ändlöst med enbart konsekvenserna av  pizzaälskande, rökande och stillasittande patienter som själva inte inser vad de behöver? På nära håll av vårdfolk jag känner med olika professioner beskriver de hur de känner sig frustrerade av patienter med livsstilsrelaterade sjukdomar som ofta återkommer till vården men inte slutar med sina ovanor. Personalen har varken tillräckligt med uppdaterade kunskaper eller tid och utrymme att arbeta preventivt. Visst är det märkligt att de begränsade resurserna för preventiv medicin inte på långa vägar står i proportion till de resurser den allt sjukare rökaren och pizzaälskaren som återkommer till sjukvården för diverse sjukdomar från stroke, kol, hjärtsjukdomar, ångest och depression utan att tillfriskna?

Det Maria inte nämner i denna bok är mina funderingar hur radiovågor som wifi påverkar hälsan, hur låga gränsvärdena är i Sverige jämfört med internationella rekommendationer, att i andra länder förbjuds tekniken i vissa områden och att ingen vet hur hälsoeffekterna blir med det 5G-nätet som aktiveras 2019, men det återkommer jag kanske till någon annan gång.

Självinsikt från oväntat håll - om pacing

8 nov 2018

Att en maskin skulle leda till självinsikt var en överraskning. Den trettifemåriga symaskinen som troget varit i tjänst utan service betedde sig som en utmattad i kris. Som jag. I nästan lika många år har jag ångat på och förväntat mig att alltid vara uthållig, välfungerande och leverera. Utan tillräckligt med återhämtning. I decennier har jag somnat samma sekund jag lagt mig på kudden varje kväll och trott att det är naturligt. I många år har jag inte insett vikten av att pausa efter varje aktivitet, bara vara utan att göra och förstå hur kreativitet blir till. Symaskinen kraschade på ett synbart sätt. Eftersom min symaskin alltid fungerat har jag också kört med den i hög hastighet på samma sätt som med mig själv då jag alltid snabbt velat komma i mål. Ett draperi i lapptäcksteknik skulle bli till inför en familjemiddag så arbetet blev intensivt och pågick i dagar och symaskinen levererade under timmar av arbete. Under en kort paus för att dricka vatten ser jag på avstånd hur maskinen börja sy i tyget av sig själv. Instinktivt drar jag elsladden ur kontakten och undrar förvånat hur det gick till. Var det min avlidne mor som gillade att sy som spelade mig ett spratt? En intensiv branddoft sprider sig i rummet. Maskinen är kall men jag hittar inte källan till odören. Öppnar balkongdörren och på väg tillbaka till maskinen ser jag en rökpelare ur pedalen! I ett dygn får pedalen ligga på balkongen med rädslan att den skulle självantända. 

Pacing är ett begrepp som används för hjärntrötta för att resurshålla sin begränsade energi. Att hitta den nivå för dagliga aktiviteter som i bästa fall leder till att nästkommade dag innebär ökad energi. Begreppet har jag hört talas om men trots dagsscheman har metoden inte fungerat när vikten av paus och vad som är återhämtande aktiviteter inte sjunkit in hos mig. När rökpelaren stod ur pedalen och min syster skämtsamt kommenterade händelsen med att jag fått sällskap av en annan utmattad föll poletten ner och jag insåg vad jag behövde göra. Skyndsamt gjorde jag ett veckoschema i Excel med grafer för trender, registrering av morgonpuls och poängsättning av mina symtom för analys. Efter några veckor av förbättringar av programmet blev det tydligt hur viktigt det är med vardagliga rutiner för att varva aktivitet med vila, vad vila innebär för mig och hur många poäng jag bör understiga per dag för att inte förvärra mitt tillstånd. Det tog åtta år att komma till självinsikt och de har jag att tacka är min kära systers reflektion och fina förmåga att se det humoristiska i olika situationer liksom min gamla symaskins uppenbara effekt av vad som händer när ett system är under hård påfrestning länge. Nu kör jag maskinen en halvtimme i taget och låter den vila och personligen försöker jag behandla mig på liknande sätt.  

http://www.rme.nu/om-me-cfs/behandlingar/pacing 

Tidig morgon

23 okt 2018

Några rader ur RSMHs nyutkomna bok "Utan dig finns inget jag" och psykiatrikern Claes Anderssons dikt "Credo":

 

Förtvivlan

delad av många

förvandlade den till förtröstan

 

Det är tidig morgon och försöker fokusera mig på något. Efter en månad med fyra timmars sömn i snitt är de tidiga vakna timmarna svåra så när jag fångades av dikten i väntan på avfärd till doktor Ursula Flatters släppte tungsinnet. Förtvivlan...delad av många. Jag är inte ensam i min färd på livets väg. Även jag har ett liv även om många delar saknas som sammanhang med andra, energi som räcker hela dagen och förtröstan.  Ibland glimrar det till och missmodigheten släpper sitt grepp för en stund. Varje gång jag stannar upp blir mitt underliggande sinnestillstånd tydligt men till skillnad från tidigare i mitt liv då jag hela tiden undvek pauser så tvingar jag mig nu till att ha kontakt med kroppen och alla mina sinnen. Stannar upp korta stunder, för längre pauser ökar min oro. Pauserna är nu flera om dagen från att inte ha funnits alls sen barnsben långt upp i fyrtioårsåldern. Förra veckan lyckades jag ta en eftermiddagslur vilket jag inte kunnat eller velat tidigare.

Konstaterar nöjt, att förmågan att stilla mig och lyssna inåt kan jag nu göra när jag vill i trygga miljöer. "Monkey Mind" har sällan makten över mig längre. Bara när nervsystemet blandar ihop då med nu kollapsar jag, förlorar kontakten med kroppen och kan inte kommunicera. Väntar spänt på det ögonblick när jag kan vara lugn även i det tillståndet. 

I boken "utan dig finns inget jag" som är en visionsbok om psykisk hälsa och psykiatri har RSMHs ordförande Jimmie Trevett skrivit ett avsnitt "Med hopp om framtiden". Det avsnittet kanske stärker öven mitt hopp mera, för nu vet jag åtminstone att jag inte är ensam och känner mig förenad med människorna. Ska läsa resten av boken senare, för nu ska jag ha mitt morgonkaffe och sen bege mig till Järna för att reda ut om min sömnstörning kan vara hormoniell.

 

 

 

Om depression: ketaminstudien och självskattningsformuläret MADR-S

2 okt 2018

Med lite erfarenhet av ketaminstudien på Karolinska Solna och funderingar kring vilken hjälp jag kan förvänta mig för att behandla depression kan jag äntligen förhålla mig till tillståndet. Förutom rätt mat och rörelse med rätt intensitetsnivå kommer fokus vara på aktiviteter som inte förvärrar mitt tillstånd och försöka minska hjärntröttheten. Jag tror nämligen att mina läkare i psykiatrin missat vissa faktorer för snabbare återhämtning och det för att de har haft svårt att få en helhetsbild av mitt mående då jag länge inte fick ha en läkare som är villig att se till hela människan Ulrika.

Två veckor har passerat sedan de mest intensiva tre dagarna inleddes i ketaminstudien och undrar hur studien påverkas av faktorer som forskarna har svårt att isolera. Har min koncentration förbättrats, tungsintheten minskat och lugnet ökat av den uppmärksamhet jag fick under deltagandet i studien? Hur har mina egna funderingar och beslut under studien påverkat resultatet?

 

Kritik av ketaminstudien

Berodde den korta förbättringen på all den uppmärksamhet jag fick under de tre dagarna, det goda mötet när personalen inkluderade mig i hur studien fortskred och var transparenta för hur dagarna skulle läggas upp? Flera bidrog också till ett särdeles extra gott bemötande som när den personliga och empatiska sköterskan följde mig till S:t Görans sjukhus för hjärnstimuleringen och läkaren Mikael som snabbt svarat på mina frågor och återkopplade. Mitt hjärta blödde av omsorg efter dessa möten och jag inte är van vid. Under flera veckor och speciellt under tre dagar för studien hade jag ett sammanhang bland människor där min närvaro var central.

Studien är dubbelblindså personalen på Karolinska Solna vet inte vad jag fick. Eftersom jag fortfarande inte fått bekräftelse på att det var ketamin jag fick första gången funderar jag mycket på vad placeboeffekten beror på. Om det var placebo jag fick, hur är det ens möjligt att uppleva det jag gjorde som övergick all fantasi jag kan mobilisera?  Eftersom jag bestämt mig bli frisk kan tanken styra resultatet, för själva ketaminstudien har jag mest sett som en inkomstkälla snarare än en långsiktig lösning. Studien leder inte till behandling för min del då Socialstyrelsen inte godkänt ketamin.

 

MADRS-S

Vad gäller MADR-S som självskattningstest för att utvärdera depression är det dags att tänka till om det är ett bra sätt för mig att utvärdera mitt mående och förklara för läkare hur jag har det. Med en rejäl funderare vad testet får mig att tänka på när jag besvarar det inser jag att det inte är depression utan andra problem som trauma och ätstörningen (troligen orsakad av trauma) som ger höga poäng. Speciellt tänker jag på fråga 2, 3, 4, 7 och 8.

Varje månad har jag använt självskattningstestet MADR-S för att avgöra om hur deprimerad jag är. Genom åren har jag haft mellan 25 och 30 poäng som visar medelsvår depression utom för perioder då det varit betydligt mer. Skillnaden efter två ketaminjektioner är inte stor även fast överläkaren Mikael Tiger ansåg förändringen före och efter ketamininjektionen var ''dramatisk'' och effekten har hållit i sig 3-4 dagar.

Fråga två i testet besvarar jag alltid med tankar hur jag hanterar triggande miljöer pga mina trauman som jag inte har kontroll över och handlar därför om PTSD och inte depression. Sömnen som fråga 3 behandlar är också en stressrespons av PTSD och otrygghet i att sova ensam så det handlar inte heller om depression. Fråga 4 om matlust är alltid dålig och är sannolikt ett resultat av dåliga sexuella erfarenheter en gång när jag var i sextonårsåldern. Det känslomässiga engagemanget har jag svarat olika på beroende på livserfarenheter över lång tid som att förr var intresset för allt i världen stor men numera har jag valt bort mycket medvetet för att orka göra det som leder till tillfrisknande, vilket gör att jag aldrig besvarat frågan utifrån känsla utan snarare rationellt tänkande. Sällan tar jag beslut ur känsla. Nummer åtta skapar alltid irritation för förtexten till frågorna behandlar skuld, ekonomi och hälsa medan frågan berör annat som framtid, mitt egenvärde och misslyckande. Sex poäng ger svaret "Jag ser allt i svart och kan inte se någon ljusning. Det känns som jag var (!) en alltigenom dålig människa och som om jag aldrig skulle få någon förlåtelse för det hemska jag gjort". En högst irriterande fråga med andra ord som jag besvarar olika från olika vinklar från gång tillgång. 

Att resultatet oftast leder till en rekommendation till antidepressiv medicinering får mig att fundera om det fanns finansiella intressen vid utformandet av testet. Kanske är svarsalternativen utformade så de flesta som fyller i det visar sig ha problem?

 

Mina slutsatser

Om ketamin, andra antidepressiva mediciner inte fungerar och jag har kroniska besvär som aldrig lämnar mig trots alla insatser jag gör, vad gör jag då?

Redan har jag börjat suggegerat mig till att tänka att jag redan är frisk och tillsammans med mitt nyvunna funktionsmedicinska tänk kan det vara tillräckligt för tillfrisknande. Jag har också läst på om pacing, spoon theory mm i och med att jag är remitterad till Stora Sköndal för utredning av ME/CFS har jag gjort ett energischema som hjälpt mig inse att jag pressat mig för mycket hittills, så det blir svårt med tillfrisknande om jag inte tänker till och radikalt beter mig annorlunda. Och det har jag gjort den senaste veckan.

Jag har känt att jag är färdig med mina försök att anpassa mig till storstadslivet i hopp om att få ett välbetalt jobb och nu är jag därför helt ointresserad av alla aktiviteter som inte är till gagn för mitt tillfrisknande. Dessutom har jag mer eller mindre tagit beslutet att flytta till Visby och orienterar mig nu att skapa ett sammanhang där oavsett om min släkt etablerar sig där eller inte. Det finns ingen anledning att fortsätta exponera mig för miljöer som ökar min stress där jag ständigt är omgiven av främlingar som triggar min PTSD, gör det omöjligt att vara lugn i mörkret och ha kraft kvar efter en resa med tåg till den aktivitet jag åker till.

Vid den senaste vistelsen i Visby kunde jag konstatera att att min vakna dygnsmedelvilopuls minskade med cirka fem hjärtslag per minut och så lågt har jag inte legat sedan jag började att använda en pulsmätare 24-7. Den insikten tillsammans med det faktum att jag räcker längre varje dag på Gotland än i Stockholm där jag bor får mig att sluta stressa för att jag inte kan bli frisk snabbare.

Med alla dessa tankar inser jag dessutom att min ekonomiska situation, avsaknaden av en känsla av sammanhang med meningsfullt arbete eller sysselsättning gör att ingen medicin i världen kommer att hjälpa mig må bättre så jag behöver ha en realistisk syn på vad mediciner kan göra. Därför är det inte helt enkelt att vara läkare för att hjälpa mig må bättre när de faktorerna bara kan styras av mig. Att vänta på Arbetsförmedlingens hjälp att hitta arbete som i bästa fall leder till arbete för att sortera papper eller springa andras ärenden ger mig mest lust att skjuta mig själv innan det händer. Hellre sorterar jag papper och pennor på Gotland om jag inte förmår bättre.

http://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/har-du-depression-och-behandlingen-inte-har-hjalpt/ 

http://www1.psykiatristod.se/Psykiatristod/Psykiatriprogram/Depression1/Skattningsskalor/ 

Halleluja, livslång depression släpper med ketamin!

22 sep 2018

Med sinande ekonomiska resurser letade jag inkomster via nätet i väntan på att få återkomma till lönearbete. Av en slump fann jag en studie jag kvalade in för och kunde få 3000 kr för. Studien handlade om ketamin till personer med terapiresistent depression. Först efter jag beviljats deltagande och jag delgav min entusiastiska läkare vad jag skulle göra tänkte jag att jag också möjligen kunde bli hjälpt. Tänk, vad pengar kan göra ;)

Utan den ekonomiska ersättningen hade jag inte fullföljt studien. Med vad jag vet nu hur jag reagerade skulle jag begära minst 5000 kr som plåster på såren efter flera panikattacker i MR-kameran och under PET-undersökningen liksom upplevelserna vid själva ketaminbehandlingen. Traumaterapeuten tror jag hamnade i ''Freeze'' eftersom jag inte kunde röra kroppen och kommunicera men ändå hörde allt som pågick i rummet. Vid den första injektionen fick jag inte veta om det var ketamin eller inte men efter några minuter fanns det inga tvivel på att det var ketamin jag fick! Vilken tripp!

Jag kan förstå varför vissa blir så förtjusta i droger när flödet av kreativitet känns oändligt, spontant och vackert. Allt jag lärt mig fanns tillgängligt på en och samma gång. Musiken upplevde jag med färg, samtalen med sjuksköterskan som övervakade injiceringen gav en intensiv känsla av samhörighet och jag kunde återminna mig det ögonblick jag kanske varit som mest lycklig, under en jazzfestival i Schweiz med kända artister som George Benson och Chaka Khan i sällskap med spännande personer som öppnade fönstret för att förstå och uppskatta jazz, i en miljö med utsikt över Genevesjön och palmer - en behaglig sommarkväll utan slut. Glädje är en känsla jag inte upplevt så starkt sedan kanske den upplevelsen - 1992.

Samtidigt var flödet okontrollerbart och jag pladdrade hela tiden utan urskillning, inte minst i rädslan för att jag skulle förlora verklighetskontakten när rummet jag befann mig försvann och det enda jag kunde uppfatta var sköterskans samtal med mig. Kroppen hade jag ingen uppfattning om och när slutet av injiceringen började ta slut efter 45 minuter insåg jag att jag inte ens kunde ta mig ur sängen och blev panikslagen inför att någon skulle ta beslutet att jag skulle skrivas in i slutenvård eftersom jag lovat mig att aldrig sätta min fot på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning igen.

Det slutade bra och när jag kunde sätta mig upp och yrseln släppte fick jag sjukresa kom återhämtningen till efterföljande dag som var den sista av tre dagar i studiens mest intensiva skede. På den tredje dagen efter ketamininjektionen berättade den sympatiske läkaren Mikael Tiger att från 32 poäng på MADRs-skalan till 19 som indikerar lätt depression var ändringen ''dramatisk''. Även den kognitiva testningen som genomfördes före och efter ketamininjektionen kunde jag själv konstatera att resultaten var avsevärt bättre, från första dagen när tankeverksamheten upphörde innan uppgifterna var genomförda till den andra testningen då jag på ett kreativt sätt kunde lösa alla problemen med få fel.

Efter att ha googlat runt och läst diverse rapporter om ketaminbehandlingar till deprimerade kan jag konstatera att ungefär 75% av testdeltagarna svarar positivt på behandlingen vilket är enormt lovande för samhället som snabbare får friska individer och på individnivå minskar lidandet oerhört! Eftersom depression är en begynnande epedemi och WHO gissar sjukdomen kommer att toppa listan över sjukdomar 2030 i västvärlden kan ketamin vara ''The Shit'', åtminstone för de hårdast drabbade!

När jag tog upp frågan om någon blivit bättre av ketamin i en Facebookgrupp tog administratören bort inlägget för att ketamin inte anses vara naturligt och därför inte kan ses som alternativ behandling, vilket får mig att förstå vikten av utbildning inte minst bland våra politiker för att sudda bort rädslan att diskutera lösningar i fall där behandlingen tangerar droganvändning och det inte finns bättre lösningar. Som diskussionen med CBD har jag insett att många som inte läst på blir triggade att ens tänka tanken att något som tidigare kallts drog eller att delar av en planta faktiskt kan vara hälsosamt och inte beroendeframkallande. Som med ketamin kan mirakel ske när behandlingen sker under kontrollerade former med medicinsk stöd, vilket jag är ett bevis på. 

Min önskan är att våra beslutande politiker snabbt inser behovet av effektiva lösningar för att minska kostnader och lidande istället för att motverka lösningar som till exempel att pröva Cannabis vid PTSD under kontrollerade former även i lilla Sverige. Vad politikerna och andra beslutsfattare måste inse är att när många av oss som lider och inte får hjälp via den offentliga vården eller inte har råd att hitta privata lösningar i eller utanför landet försöker vi hitta egna lösningar i desperata försök att bli bättre.

Efter min ketaminupplevelse är jag tacksam att jag prövade det under kontrollerade former för jag hade nog inte klarat effekterna mentalt på egen hand och definitivt inte kunnat minska depressionen på så sätt. Men fungerar inte ketaminbehandlingen för mig på sikt återstår Cannabis och det kan bli en riktigt tråkig erfarenhet när jag inte kan någonting om vad jag behöver, vilken kvalite jag får eller har någon som tar hand om mig efter trippen.

Vad jag tar med mig oavsett hur långvarig effekten av ketamin blir, är att mitt sinnestillstånd kan bli annorlunda och att det inte är permanent. Tre dagar har gått och känner lugn när jag sitter ned och behöver vila, upplevt några sekunders lycka av att få dansa och kunna slappna av med en känsla av behag inför insomningen. Jag känner mig gråtfärdig när jag skriver för jag trodde, att de här upplevelserna för evigt var borta.

 

http://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/har-du-depression-och-behandlingen-inte-har-hjalpt/

http://www.who.int/news-room/detail/30-03-2017--depression-let-s-talk-says-who-as-depression-tops-list-of-causes-of-ill-health

Den cirkadianska rytmen, intermittent fasta och ätstörning

21 sep 2018

Jag mår bäst av rutiner. En bra dygnsrytm ger bättre sömn, uthållighet och humör. Min kropp sänder mig då signaler som jag lättare uppmärksammar då de ofta återkommer vid ungefär samma tider varje dag, som när jag är trött eller hungrig.  Kanske de viktigaste signalerna att uppmärksamma dagligen vilka är grunden för allt annat i mitt liv.

Numera lever jag efter en cirkadiansk rytm med allt fler nya rutiner allteftersom jag lär mig. Som den rastlösa människa jag varit kan också rutiner tråka ut mig men med åren har jag insett att det är just avsaknaden av rutiner som ökar min rastlöshet. Rastlösheten eller ångesten är också en signal för att det finns en obalans vilka liksom allt annat bör uppmärksammas för att kunna förstå och förändra beteenden, upplevelser och tankar hos mig själv.

Den cirkadianska rytmen eller dygnsrytmen styrs av molekylära svängningar i våra celler. Svängningarna styrs inte av våra liv i städer med förväntningar om att ständigt prestera från tidig morgon till sena kvällen - utan än större faktorer. Därför är vi predestinerade att må bättre om vi är medvetna om när gryningen börjar och förhåller oss till den genom att till exempel gå ut och promenera eller motionera före vi äter. Våra celler noterar att det är morgon genom ljuset, sätter igång systemen i kroppen genom rörelse och på så sätt tar också kroppen bättre upp näringen vi ger den när vi sen äter dagens första måltid. Länge har våra förfäder levt på detta sätt vilket naturligtvis våra kroppar vi ärvt är gjorda för om vi vill leva optimalt.

''Förutsättningarna att överleva är kort sagt bättre för den som är vaken när det är lättast att hitta föda, och som drar sig undan när det är störst risk att bli attackerad.''

Med andra ord bör vi vara aktiva på morgonen och minska på intryck och aktiviteter i god tid innan läggdags för att kroppen ska få förutsättningar att återhämta och bryta ned det vi gett den sig på bästa sätt, både fysiologiskt och mentalt.

På funktionskliniken Nordic Clinic som jag får råd kring detta rekommenderas jag också att äta med  intermittent fasta eller som det på svenska oftare benämns som periodisk fasta, något som några av oss gör  utan att tänka på det. Varje morgon när vi äter första måltiden bryter vi nattfastan. Tänk på vad det engelska ordet för frukost består av (Breakfast =  Brake fast) så inser du kanske bättre vad fasta är. 

Intermittent fasta eller periodisk fasta minskar inflammationer och småätande om du ger kroppen rätt näring liksom undviker de värsta matfällorna. Inflammationer är boven för många sjukdomar som den offentliga vården inte bidrar till att hjälpa människor förstå men behandlar effekterna av som psykisk ohälsa, autoimmuna sjukdomar, läckande tarm, hjärtsjukdomar och många många fler. Jag äter mellan 11 och 19 varje dag och som följd har jag fått bättre koncentrationsförmåga, jämnare humör och utan att sträva efter det minskat 10 kilo i vikt i år.

Min kostomställning i år har såklart också påverkat mitt mående i vilken jag uteslutit spannmål, socker och mjölkprodukter. Med denna ändring till rätt sorts fetter, en rimlig mängd protein av viltfångat och ibland bönor/linser/ärtor med mycket grönsaker och frukt har hetsätningen upphört!! Hetsätning uppstår när hjärnan skriker efter näring och att stå emot sådana impulser har ingenting att göra med viljestyrka utan är en effekt av att hjärnan stänger ner logik och förnuft för att leda dig till snabbt intag av energi för att överleva! Det tog ett tag för mig att inse och acceptera att jag svalt trots att jag var överviktig och försökte först "normalisera" mitt ätande genom stöd från en ätstörningsklinik men där försämrades mitt mående då jag förväntades äta sex gånger per dag som en missvisande rekommendation till en diabetiker liksom att jag inte fick motionera. Råd som kanske hjälper en döende anorektiker men knappast någon annan med ätstörning. Personer med utmattning och ätstörningar rekommenderas inte att ägna sig åt periodisk fasta av vissa, tvärt emot vad jag nu alltså rekommenderas av läkare inom funktionsmedicin! Jag vet och känner att jag mår bättre på alla sätt av att äta så här, inte minst genom att allt tid jag ägnat åt att tänka på mat har stillats och det är sååå skönt att inte ständigt tänka på mat!!

Vad jag har kommit fram till är att den som drabbats av utmattning och ätstörning såklart inte ska utsätta sig för svält som stressar kroppen eller om utmattningen och depressionen är svår,  men när rutinen är daglig och inte som 5:2-modellen då kroppen under två dagar i veckan får minimalt med näring är det rimligt att kroppen anpassar sig efter en tid. Dessutom ska du som funderar om hur det kan påverka dig ha helhetstänket för din livssituation innan du gör en stor omställning vare sig det gäller mat, relationer eller rutiner. Är du mitt i en skilsmässa eller någon plötsligt lämnat dig som exempel, kan det bli extra utmanande att också göra en stor kostomställning samtidigt. Börja med något och gör det försiktigt så dina chanser att lyckas blir så stor som möjligt.

  1. Det jag rekommenderar är att du först börjar röra dig lite varje dag och helst på morgonen samt och tackar dig själv att du har försökt och att om något inte blir som du tänkt dig att morgondagen ger en ny chans att göra annorlunda.
  2. Det andra är att du ser till att sömnen blir så bra som du kan och ska sträva efter att sluta med sömnmedel om du tar sånt, när du har tillräckligt bra rutiner. Skaffa gula glasögon om du till en början inte kan sluta pilla på din mobil ända tills du somnar eller titta på tv/dator. Se sen till att du är borta från allt blått ljus minst en timme innan sänggåendet. Gå och lägg dig samma tid varje kväll tills du fått bra sömn. Sen gör ett undantag en gång i veckan helst när du är ledig dagen efter inte så mycket. Stäng av wifin med timer så blir det än svårare att ta upp nattliga dåliga vanor.
  3. Se över vad du äter och gör vad du kan för att föra in lite bättre näring varje månad.
  4. Fundera hur dina tankar och känslor styr dina beteenden och fundera hur du bäst kan förändra allt som tar energi, ger dåligt samvete, skuld & skam. Lär dig sen att acceptera det du inte kan ändra och släpp de tankar som inte leder dig framåt till ett bättre liv.

I mitt fall var situationen för mina beslut komplicerade av utmattning, depression, ätstörning och posttraumatisk stressyndrom men eftersom jag har fått stå ensam i mina beslut och jag själv är noga med att följa upp konsekvenserna av mitt handlande har jag fått mina erfarenheter ibland med tuffa konsekvenser men tagit mig ut på andra sidan. Sidan där det är värt att leva. 

 

https://ki.se/nyheter/ki-forskare-cirkadisk-rytm-paverkar-nastan-alla-funktioner-i-cellen

https://www.mindbodygreen.com/articles/ntermittent-fasting-to-calm-inflammation-free-yourself-from-food

https://www.psychologytoday.com/us/blog/hunger-artist/201411/the-fast-diet-fast-route-disordered-eating

 

 

Vad politikerna aldrig diskuterade inför valet

14 sep 2018

Många med mig lider av sjukdom som anses vara kronisk. Några av oss har också flera diagnoser och har blivit sämre på grund av att samordning av en ansvarig läkare saknas. Inte få av oss har dessutom blivit vårdskadade på grund av biverkningar eller felaktig vård.

Jag sliter i mitt hår och undrar varför den offentliga vården inte kan bättre liksom att viktiga frågor om vården helt uteblev i valdebatten av samtliga partier. Landstingspolitikerna är för övrigt osynliga under valdebatterna?! Trots att jag är uppvuxen med den svenska välfärdsmodellen och förstått att folkhälsan blir bättre när god vård är tillgänglig för alla, har jag förlorat tron på offentlig vårds förmåga att göra vissa av sina patienter friska.

När jag dessutom förstått att en stor andel av de som blir sjuka också blir det på grund av uppväxtförhållanden och detta inte lyfts redan på första vårdbesöket med en generell enkät oavsett besvär för att sätta in rätt sorts vård förblir patienten sjuk onödigt länge. Förlängt lidande och stora kostnader för individ såväl som samhälle blir resultatet av felriktade insatser.

Med mig som exempel hade en tidig upptäckt av PTSD besparat skattebetalarna mycket pengar och ett för min del livslångt lidande som också lett till terapiresistent depression och utmattning. Den offentliga vården har satsat på olika samtalsterapier och verkningslösa mediciner över ett decennium men har inte lyckats skapa en helhetsbild av mig som jag själv inte kunnat verbalisera förrän efter trettio år.

Tack vare en summa pengar via ett arv har jag privat vård. Utan funktionsmedicinskt tänk med helhetsperspektiv på mina besvär hade jag kanske inte levt för jag hade förlorat hoppet att bli frisk efter åtta år som heltidssjuskriven. Utan alternativ till den offentliga vårdens bemötande och insatser kändes livet ha tagit slut.

När behandlingen inleddes på den funktionsmedicinska kliniken kom förbättring redan efter två veckor. Med nya kunskaper via tester som aldrig gjorts i den offentliga vården syntes mina brister tydligt och jag började ta rekommenderade tillskott, uteslöt konsekvent spannmål, mjölkprodukter och socker liksom inledde periodisk fasta och startade fasta rutiner för sömn, rörelse och användning av blå skärmar. Eftersom jag tidigare alltid varit hälsomedveten och tränat regelbundet behövdes med andra ord små ändringar till förbättringen kom. Förbättrad sömn, mer energi, kortare återhämtning, stabilt humör, en oväntad och positiv viktnedgång och framförallt tillgång till förmågan att planera dagen och kunna fokusera på livets utmaningar igen ger mig hopp.

Samtidigt är jag förbannad över att det tog så lång tid att bli bättre med så små medel, att behöva betala för förändringen ur egen ficka och vilka enorma kostnader det kostat samhället att ha mig sjuk så länge. Om bättre adekvat hjälp funnits i den offentliga vården hade jag valt den kost jag nu rekommenderats sedan länge istället för dietisternas ständiga tjat om att normalisera mitt ätande med spannmål, socker och mjölkprodukter. De ger fortfarande kostråd om att äta sex gånger om dagen vilket inte ger kroppen tid att återhämta sig enligt senaste forskning inom funktionsmedicinen.

Om valfriheten för vilken metod som passar mig bäst funnits hade jag också kunnat känna mig säker att få behandling på Sveriges enda specialistklinik för sexuellt utsatta men som landstinget felaktigt anser inte behövs för att kompetensen redan finns. Nu hade jag tur och är en pro bono patient på specialistkliniken Wonsa men vet inte hur länge jag får stanna där på såna premisser! Kliniken Wonsa har en lång kö av patienter som inte blir hjälpta av landstinget och i vissa fall fått behandlingar som förvärrat måendet då de tvingats tala om övergreppen för tidigt och inte erbjudits stabiliserande behandling i tekniker som till exempel ''Somatic Experiencing''. ''TRE'' och ''Lifespan Integration''.

Fördelen med att vara patient i privat vård är om jag inte är nöjd och inte kan komma överens med behandlaren så blir det ekonomiskt kännbart för vårdenheten att jag slutar komma. Vårdgivaren blir med andra ord mån om jag är nöjd med vården och blir villig att finna lösningar. Om du inte är nöjd i den offentliga vården kan det vara svårt att byta vårdgivare om du har flera diagnoser och dessutom bor på en mindre ort med få vårdgivare. Dessutom är det färre som är beredda att klaga när de är i beroendeställning till exempel till en enhetschef på en slutenvårdsavdelning vilket kan få direkt påföljd med snorkig attityd och ignorans från personalens sida. På sin höjd kan du få en ursäkt med att personalen djupt beklagar det inträffade men förvänta dig inte några förslag till lösningar. Det är ett stort problem i den offentliga vården att en patient inte kan få objektiv bedömning av klagomål. Patientnämndens roll är bara att att förmedla, IVO tar bara de absolut värsta fallen och HSAN tar inte emot anmälningar av enskilda längre.

Tacksam är jag för att det finns privata alternativ när den offentliga vården gick bet, men det stör mig oerhört hur lång tid det tog innan jag blev bättre och att alla inte ska få må bra med den vård som erbjuds i den offentliga vården. Alla har inte förmågan att förstå vad som behövs eller kunskapen att sovra i havet av hälsoråd som finns och behöver därför lära sig vilka livsstilsfaktorer som leder till tillfrisknande och bättre hälsa. Men först måste läkarna utbildas i helhetstänk, bättre samordning med EN ansvarig läkare vid flera diagnoser, nutrition och åtminstone betala ur egen ficka när de klantar sig eftersom politikerna tycker att det blir för dyrt med utökad patienträtt och bättre ekonomisk kompensation vid vårdskada.

 

Självstyrd neuroplasticitet

13 sep 2018

Vaknade energilös och inspirerad vilket är en oväntad kombo. Kroppen är sliten av mångårig sömnbrist, det värker i lederna och jag önskar att jag var död. Ändå har jag en väg att gå på för mitt tillfrisknande så det är hoppet jag lever av via funktionsmedicinen. När jag blev brutalt utkastad från slutenvården två gånger under loppet av två dygn i november förra året och insåg att jag aldrig skulle få bra hjälp via den offentliga vården hade jag bara två vägar att gå. Eftersom jag prövat att ta livet av mig flera gånger och misslyckats så är det egentligen bara att slipa på vanorna kring allt jag vet för att vilja leva och inte bara överleva varje dag.

Har börjat läsa en spännande bok av Joe Dispanza med titeln ''Tänk dig frisk'' och tillsammans med innehållet ur den och rekommendationerna från Graeme Jones och Linus Mårtensson på Nordic Clinic kan det bli bättre. Dessutom påbörjar jag ett försök att behandla min terapiresistenta depression i Johan Söderlunds och Mikael Tigers ketaminstudie på Karolinska nästa vecka som åtminstone redan gjort min läkare glad genom att han entusiastiskt vill veta hur ketamin påverkar mig.

Om det är så att tanken styr själva bildandet av nya nervbanor och påverkar måendet så innebär det att jag kan tänka mig frisk! Mirakel har skett förr men kanske är det bara genom att på ett vetenskapligt sätt förstå vad som sker i kroppen som en gammal metod för tillfrisknande blir känd och erkänd av flertalet. Meditation som jag redan utövar kan leda mig till tillfrisknande! Kanske kan jag må bättre än jag någonsin gjort! Tjohoo!

Sedan en dryg vecka har jag satt Graemes råd i praktiken med bättre cirkadisk rytm för ökad sömnkvalite, matintag mellan 11 och 19 varje dygn för att kroppen ska få chansen att återhämta sig och ta hand om rester som det är tänkt och utföra någon form av fysisk aktivitet helst utomhus på morgonen!

Ketaminstudien är mycket intressant trots att jag från början bara ville delta för att jag får ekonomisk ersättning. Jag hade nämligen lovat mig själv att aldrig pröva fler konventionellt uprövade antidepressiva mediciner eftersom de varit verkningslösa i ett decennium och dessutom ger biverkningar.  Ju mer jag läst på inser jag att ketamin kan ha en effekt på mig.

Sen är det bara att tålmodigt utöva yoga, praktisera tacksamhet och acceptans, äta skita och sova rätt i bästa fall omgiven av människor som kan stötta, skratta och själva har fokus på allt som är möjligt att göra i livet. I den 18 månader långa väntetiden till behandling på ME/CFS-enheten Stora Sköndal hoppas jag har fått bukt på alla mina kroppsliga obalanser vilket i bästa fall raderar bort depressionen, utmattningen och nu den misstänkta ME/CFS-diagnosen.

Höstens funktionsmedicinska utmaning

27 aug 2018

Vet inte varför jag grät i slutet av dagens möte med både allmänspecialisten Linus Mårtensson och stockholmskliniken Nordic Clinics grundare Graeme Jones för de var vänliga och mötet var späckat av information på både svenska och engelska. Vad jag vet, är att de kommande sex veckorna blir späckade av pulsregistering, en kost liknande paleo mellan klockan 12 och 18 dagligen och initialt troligtvis huvudvärk tills kroppen kommit in i keto. Jag ska dessutom öka D-vitamin till 10 000 IE, 200 mg Q10, Oreganoolja och ta Taurin (1) som tros vara bra vid oxidativ stress. Dessutom ska jag träna på morgonen för att ... jag jag kommer inte ihåg men jag antar det är vad vi människor gjort i årtusenden, nämligen att stiga upp och gå ut för att leta föda och sen äta. Som vi är utvecklade vilket ger våra organ tid för vila och reparation. Att stoppa i sig mat i tid och otid mer än 2-3 ggr per dag låter inte tarmarna och magen att smälta maten som den ska. För att veta exakt hur kroppen har det ska jag ha en monitor på mig för att mäta pulsen 24-7. Därefter kan Nordic Clinic ge mig råd hur jag ska träna. Träna på den nivå jag klarar och inte försämrar mitt tillstånd. För träningen är A och O för god hälsa. Till sist är det gula glasögon som gäller efter 20:00 för att det blå skenet inte ska störa min sömn, för att sköta den cirkadianska rytmen (2). För sömnen är viktigt som vi flesta vet men slarvar med av många anledningar. Önska mig lycka till!

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17053427
(2) https://sv.wikipedia.org/wiki/Dygnsrytm

Lägesrapport

20 aug 2018

Sommarvärmen är över och tillbaka till vardagsrutinerna som sjukskriven finns tid för eftertanke. Den ständiga ångesten och oron för kaos hålls i schack genom att jag håller mig hemma så mycket som känns uthärdligt, samtidigt som min terapeut Kim tränar mig veckovis med att hitta allt som lär nervsystemet att faran är över. Att leva i nuet har varit för smärtsamt då känslor blir tydliga och bara återminner om fasorna, övergreppen och förvirringen i att inte veta att det går att må annorlunda. Så kan en dag med PTSD se ut. Lyckligtvis har jag insett att det finns en väg ut genom tunneln och att väl i ljuset är tillvaron radikalt annorlunda. Den tanken har hållit mig vid liv en tid. Depressionen är konstaterad som terapiresistent vilket gjort att jag vänt medicinerna ryggen efter ett decennium av otaliga försök men med en plats i en Ketaminstudie känner jag hopp om att åtminstone under studien kan få uppleva en stund som det känns för de flesta utan depression. Det är svårt att veta hur livet kan vara när det är normalt då jag antagligen varit deprimerad sedan barnsben. Tacksam är jag ändå, för att sömnen radikalt förbättrats efter hjälpen på en funktionsmedicinsk mottagning inletts. Efter åtta år av dålig sömn har jag längre inga uppvaknanden under nätterna, en sömncykel längre per natt och allt mer sällan i behov av sömnmedel - allt tack vare en rigorös undersökning av alla symtom jag har som behandlas av samma läkare och lett till individuellt utvalda kosttillskott med aktuell forskning i framkant.  Med mycket tur lättar utmattningen snart men sen sommaren med tillkommande ledvärk 24-7 har jag inga förväntningar för närvarande. Jag kan numera acceptera ett liv på tvåans växel men vet inte hur länge jag står ut med att ha en ekonomi som gör att jag ständigt funderar på hur jag ska få in pengar för att kunna betala för oförutsedda utgifter.

Offentlig vård är inte längre ett alternativ då de misslyckats med att hjälpa mig till tillfrisknande och dessutom förvärrat mitt tillstånd. Händelserna i samband med två utskrivningar från slutenvården på Huddinge sjukhus inom loppet av två dygn i december 2017 är dagligen i mina tankar. Jag kommer aldrig att få upprättelse, bättre vård eller förtroendet tillbaka till slutenvårdspsykiatrin. Min anmälan till Patientnämnden har inte lett till att konflikten lösts eller att jag fått upprättelse vilket gör att jag inte ens kan vara uppriktig med min nuvarande läkare ifall jag återfår mina suicidtankar vilket kan riskera att jag skrivs in på en slutenvårdsavdelning igen. Stressen inför att hantera mina dödstankar på egen hand är stor för jag vet vad jag är kapabel till när jag väl bestämt mig för något, så när kombinationen av viljan att dö och en impuls att försöka göra slut på mig själv kommer så är mitt liv finito. Inte ens min systers IVO-anmälan om min slutenvård för samma händelser som jag skickade till Patientnämnden har lett till utredning utan skickats tillbaka till dem som utförde vården. Den utredningen kan bli allt annat än objektiv.

En patient är rättslös idag när vårdskada uppstått. Inte ens som i mitt fall är IVO ens beredd att försvara mina intressen utan de låter de vargar som bet mig att besvara klagomålen. HSAN kan jag inte vända mig till efter lagen ändrades och disciplinpåföljderna togs bort. Ingen kan längre ställas till svars för tjänstefel. Varför ska vårdpersonal undantas från ansvar när deras beslut kunde ha lett till någons död? I mitt fall handlar tjänstefelen om två utskrivningar som gjordes av läkare på M77 och PIVA i det tillstånd jag var i. Vid utskrivningarna talade inte läkarna till mig trots att jag bad om det. Efter kaoset som uppstod på M77 skrev läkare på S:t Görans psykakut in mig samma dag till PIVA så en läkare ansåg att jag skulle in och två ut. Konsekvensen av dessa händelser är omfattande. Det första är att jag sannolikt inte levt idag om inte Polisen tvingat mig till S:t Görans. Det andra är att jag inte längre har någon tillit till att den offentliga vården kan hjälpa mig. Det tredje är en följd av de första två då jag dagligen ägnat dessa händelser tid under åtta månader och insett att det inte finns plats för såna som jag som har flera diagnoser. Den offentliga vården har misslyckats med att hjälpa vissa patientgrupper så därför följer jag valet med stor omsorg.

Hittills har inget parti utom ett presenterat var de står i frågor vad gäller att väsentligen förbättra psykiatrin så personal kan ställas till svars för tjänstefel, öka rättssäkerheten för vårdskadade eller lösa systemfel i vården som kräver både starkt ledarskap över tid med gemensamma regler över hela landet och oberoende kontrollinstanser med befogenhet att skydda individens rättigheter.  

Den föregående generaldirektören Aud Sjöqvist på HSAN menar att patienten inte kan få oberoende prövning av sina anmälningar för att personalen med Läkarförbundet i spetsen inte ska behöva vara rädda för förlora sitt arbete om de begår fel. En märklig inställning och myndighetsövergrepp att försvaga patientens rätt!  Läkarförbundets representant Elin Karlsson menar att borttagandet av disciplinpåföljden ökar utrymmet för att belysa organisationsmissar men min kritik är att patientens och i mitt fall så glöms mina individuella behov bort och de som utreder har glömt bort att finna lösningar som fungerar! Jag gissar, att det är först efter jag anmäler och lyfter frågan som de möjligtvis kommer att åtminstone vilja ha ett möte med mig igen. Deras chans att ställa något till rätta har passerat för efter åtta månader har de haft tillräckligt med tid för att lösa frågan. Jag kommer ALDRIG att söka psykiatrisk slutenvård igen.

Det som saknas är svar på frågan om varför det som hände mig kunde ske, ett samtal om det skedda och hur vården tänker göra annorlunda vid en eventuell framtida slutenvårdsbehandling. Jag gissar, att många incidenter inte utreds för att personalen räknar med att den enskilde inte kommer att yttra sig och därför känns säkert inte heller lex Maria angeläget heller. Hur det är i mitt fall med lex Maria har jag inte fått svar på.

Jag fasar inför tanken hur många i samma sits som jag som inte orkar eller vågar anmäla blir sämre i sitt mående när de känner sig rättslösa. Vad nömnda personer sagt i ovanstående text kommer ur Tv4:s program Kalla fakta. https://www.tv4play.se/program/kalla-fakta/3970976 (ca 20 min in i programmet) 

 

Försäkringskassan fördröjer och fördyrar tillfrisknande

17 jul 2018

Efter dagens samtal med en rehabiliteringskoordinator för återgång till arbete under sjukskrivning slår det mig att Försäkringskassans stela regelverk leder till flera konsekvenser för individen som tvingas till sjukpenning längre än nödvändigt. Kontraproduktivt, eftersom Försäkringskassans uppdrag är att snabbare skapa förutsättningar till lönearbete men sätter käppar i hjulen för den enskilde som försöker hitta egna lösningar för snabbare tillfrisknande.

För min del är sjukskrivande läkare och jag överens om att det inte är aktuellt för arbetsträning utifrån Försäkringskassans regler om att det ska ske minst 10 timmar i veckan, fördelat på fem dagar.  Mitt skrivande är läkande men oregelbundet utifrån dagsform och passar inte in i mallen för vad som är rehabiliterande. Rehabkoordinatorn menar att ideellt abete som mitt skrivande skulle kunna vara anses som arbete och därför kan min sjukpenning reduceras om jag försöker aktivera mig även när det understiger tio timmar. Jag ensamstående, har varken barn eller djur och känner mig isolerad från samhället efter åtta års sjukskrivning så jag frågade rehabkoordinatorn om sysselsättning utförd hemifrån skulle passa in som arbetsträning med mitt skrivande för till exempel en förening, några timmar per vecka - men icke.  

Det är flera problem med Fk: s inställning. Jag har svårt att bryta min isolering eftersom jag bara klarar av att mest sitta hemma då jag triggas av att ha okända människor nära mig eller inte klarar av många intryck samtidigt på grund av min ständiga beredskap för kaos. Med en uppgift hemifrån via min dator som jag kan utföra när dagsformen tillåter skulle ge mig en känsla av att jag gör något meningsfullt för mig och andra. Sådant arbete skulle kunna vara att debattera genom att skriva för en förening eller organisation, vara moderator för webbaserade forum osv. Eftersom ideellt arbete likställs med arbete hindrar Försäkringskassan min tillfrisknandeprocess, samtidigt som de hindrar mig att hjälpa andra. Rehabiliteringen blir onödigt långsam och kostsam för skattebetalarna då många snabbare skulle komma till lönearbete om de till exempel kunde få arbeta i timanställning och månadsvis redovisa arbetade timmar i efterhand för att sjukpenningen dras av i förhållande till arbetade timmar.  

Att förstå en patients problematik vid utmattning, depression eller andra stressrelaterade sjukdomar är mångfacetterande och krävande även för en specialistläkare och än svårare är det för en handläggare på Försäkringskassan med administrativ bakgrund och när stela regelverk blir ett hinder måste reglerna ändras. Detta stela sätt att se på vad som kan betraktas som arbetsträning gör att patienter sannolikt mörkar för vad de gör under sin sjukskrivning och några arbetar kanske till och med svart så transparensen för förlopp och mående blir otydligt för dem som behöver en helhetsbild av vilken aktivitetsnivå individen klarar av. 

Så, här sitter jag jag nu utan ett meningsfullt sammanhang med människor som jag kan ha en gemenskap med på regelbunden basis - faktorn som anses vara en av de kanske viktigaste faktorerna för snabbt tillfrisknande. Till hösten ska jag kallas till möte med handläggare på Försäkringskassan för samtal om alternativa lösningar i väntan på att jag kan arbetsträna minst tio timmar per vecka, vilket tidigast kommer att ske i september. Hade jag fått arbeta på timbasis hemifrån när jag själv har dagsform för det skulle jag kunna vara i arbete tämligen omgående. Nu ska jag sitta hemma ytterligare några månader och vänta på byråkraternas arbete kring mig. Dessutom har jag fått veta att det kan ta minst ett år innan jag kommer till arbetsträning. Tur är, att jag är rutinerad på att vara ensam sedan åtta år men jag är övertygad att många inte skulle klara det. 

← Äldre inlägg


(Lämna tom)

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)